MEDUS

Notiek datu ielāde... Lūdzu, uzgaidiet...

Lūdzu, ievadiet vismaz trīs burtus, un tiks veikta dinamiskā darbinieku meklēšana.

ERAF 4. kārtas ietvaros CFLA ir saņēmusi 189 projektu iesniegumu

20. augusts, ceturtdiena, 2020, 11:36

Programmas ceturtajā kārtā visvairāk no iesniegtajām projektu iecerēm – 87 – ir viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā. Otra populārākā joma ir biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, un tajā saņemti 44 iesniegumi. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā saņemtas 30 pētījumu ieceres, zināšanu ietilpīgā bioekonomikā - 23, savukārt viedās enerģētikas jomā – 5 projektu iesniegumi.

No vērtēšanai iesniegtajiem 189 projektiem 131 iesniegums nav saistīts ar saimniecisko darbību (ar saimniecisko darbību nesaistīti projekti), savukārt 58 iesniegtie projekti ir saistīti ar saimniecisko darbību.

Tas nozīmē, ka konkurss ar saminiecisko darbību nesaistītiem projektiem ir 1:7.66 = 0.13 un ar saimniecisko darbību saistītiem projektiem ir 1: 4.52 = 0.22.

Projektu pētījumu ieceres Centrālā finanšu un līgumu aģentūra pieņēma līdz š.g. 12. augustam, un iesniegumu vērtēšanu plānots veikt trīs mēnešu laikā. Informācija par apstiprinātajiem projektiem tiks publicēta izsludinātās atlases vietnē, CFLA mājas lapā.

Programmas ceturtajā kārtā pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir vairāk nekā 16,8 miljoni eiro:

  • ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īstenošanai – 8,9 miljoni eiro, tai skaitā ERAF finansējums – vairāk nekā 7,9 miljoni eiro un valsts budžeta finansējums – vairāk nekā 984 tūkstoši eiro;
  • ar saimniecisku darbību saistītu projektu īstenošanai – ERAF finansējums – vairāk nekā 7,9 miljoni eiro.

Programmas nosacījumos paredzēts, ka šajā atlases kārtā gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos ar ES fondu atbalstu tiks veikti pētījumi, kuru rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģiju tiesības – patenti un citi nemateriālie aktīvi, intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgumi, izstrādāti prototipi jauniem produktiem vai tehnoloģijām, radītas jaunas nekomercializējamas ārstniecības un diagnostikas metodes, oriģināli zinātniskie raksti vai sasniegti citi pētījuma specifikai atbilstoši rezultāti.

Atbalstu saņems pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.


ERAF Projektu pieteikumi

Degsme virza progresu

Aptauja

Kā tev patīk MEDUS sistēma?

Kalendārs